Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), Zbiór rekolekcji, 1710 r.

Wprowadzono: 08.04.2015 10:49 | Ost. aktualizacja: 08.04.2015 10:49 | Autor opisu: Dorota Rejman

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1710 r.

Autor/Wystawca: ks. Romuald Radecki, jezuita; ks. Bazyli Narborth, jezuita

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zbiór rekolekcji

Język: polski

Zawartość kolekcji: 1. Kollekcye albo dziesięćdniowa z Bogiem Zabawa Duszom Swiętym Zakonnym dana na duchowną nauke przez x. Romualda Radeckiego Soc. Jesu Roku P. 1710.; 2. Kollekcye albo Duchowney Nauki zebranie dla Dusz Swiętych Zakonnych przez x. Bazylego Narbortha Soc. Jesu.

Ilość części składowych: 2

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. "Te xioszki są teraz Maryanny Moszynski po smierci P C A Dembinskiey dane [mnie] do zazywania od serdecznie [kochaney] Matki y Dobrodzieki moiey".; 2. M M Z R O S B".; 3. "Panny Dembiensky".; 4. "Te xiąszki są Maryanny Moszynskiey Z R O S B ktorem sobie uprosiła u serdecznie kochaney Matki Dobrodzieyki Panny Xieni po smierci P C Dembinskiey".

Losy po kasacie: przeszedł na własność biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Uwagi:

Na grzbiecie sygnatura malowana farbami: e 28.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Sygnatura obecna: A 116