Akt / Dokument / Rękopis:
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta), Kapitały trynitarskie podejmowane przez Bonifratrów. Sprawozdania urzędowe, XVIII/XIX w.

Wprowadzono: 30.04.2015 11:48 | Ost. aktualizacja: 30.04.2015 11:48 | Autor opisu: Piotr Piętkowski

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: XVIII/XIX w.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kapitały trynitarskie podejmowane przez Bonifratrów. Sprawozdania urzędowe

Język: polski

Ilość części składowych: 6

Losy po kasacie: Po kasacie konwentu trynitarzy w Krakowie zbiory archiwum pozostały na miejscu i przejęli je bonifratrzy w 1812 r.

Uwagi:

Oprócz języka głównego również: łacina.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Bonifratrów w Krakowie

Sygnatura obecna: A-179