Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Lwów (Święty Krzyż), Starzechowski Wojciech, podkomorzy lwowski wytycza granice między wsią Chanaczów Wyższy, własnością Klemensa Klusa z Kurowic a wsią Chanaczów Niższy, własnością konwentu Franciszkanów przy kościele św Krzyża we Lwowie, 1570 r.

Wprowadzono: 27.05.2015 13:11 | Ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:11 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1570 r.

Autor/Wystawca: Starzechowski Wojciech, podkomorzy lwowski

Regestr/Tytuł ujednolicony: Starzechowski Wojciech, podkomorzy lwowski wytycza granice między wsią Chanaczów Wyższy, własnością Klemensa Klusa z Kurowic a wsią Chanaczów Niższy, własnością konwentu Franciszkanów przy kościele św Krzyża we Lwowie

Miejsce wystawienia/wydania: między Chanaczowem Wyższym a Niższym

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: 1. Pieczęć: Wojciech Starzechowski; 2. podpis: Wojciech Starzechowski podkomorzy lwowski.

Losy po kasacie: RP Tomasz Niewodniczański (do 2010)

Uwagi:

Dokument zniszczony, dziura w środku, ciemne plamy.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Zamek Królewski w Warszawie

Sygnatura obecna: A 318