Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Pozwy, rachunki, zapisy, listy itp. akty odnoszące się do Józefa Kościuszki, 02.02.1772 r.

Wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | Ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 02.02.1772 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Pozwy, rachunki, zapisy, listy itp. akty odnoszące się do Józefa Kościuszki

Zawartość kolekcji: Laudum sejmiku brzeskiego w sprawie wynagrodzenia ks. Ks. Bernardynów za użyczenie kościoła na obrady sejmiku; wypis z ksiąg grodzkich

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Podpisy, m.in. Józef Kościuszko

Uwagi:

Rękopis zniszczony w czasie II wojny światowej, dawne miejsce przechowywania: BN, sygnatura: 1458 (6).