Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Zygmunt, król polski, zachowuje Krzysztofa Taślika Nucharskiego przy prawach do stacji z klasztoru cystersów w Lądzie, 22.02.1508 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 22.02.1508 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt, król polski, zachowuje Krzysztofa Taślika Nucharskiego przy prawach do stacji z klasztoru cystersów w Lądzie

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1002