Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Toruń-Podgórz (św. Piotr i Paweł), V. przeor dominikanów w Chełmnie i B. gwardian franciszkanów w Toruniu poświadczają tekst dokumentu bpa płockiego Guntera z 1230.03.17, którym odstąpił zakonowi krzyżackiemu swe posiadłości w ziemi chełmińskiej, 1250 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:42 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:44 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 1250 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: V. przeor dominikanów w Chełmnie i B. gwardian franciszkanów w Toruniu poświadczają tekst dokumentu bpa płockiego Guntera z 1230.03.17, którym odstąpił zakonowi krzyżackiemu swe posiadłości w ziemi chełmińskiej

Miejsce wystawienia/wydania: Płock

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 582