Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Zygmunt, król polski, zawiadamia klasztor cystersów w Lądzie, że Krzysztof Noherski będzie odtąd pobierał zamiast stacji 75 grzywien rocznie, 10.01.1511 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:42 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:42 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 10.01.1511 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt, król polski, zawiadamia klasztor cystersów w Lądzie, że Krzysztof Noherski będzie odtąd pobierał zamiast stacji 75 grzywien rocznie

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 998