Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Mirosko, sołtys z Ostrowąsu, z żoną i synem zastawia swe sołectwo klasztorowi norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, 11.01.1429 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:42 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:42 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 11.01.1429 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Mirosko, sołtys z Ostrowąsu, z żoną i synem zastawia swe sołectwo klasztorowi norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku

Miejsce wystawienia/wydania: Ostrowąs

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1069