Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Kazimierz, król polski, nadaje immunitet wsiom Dymiec, Kurowo i Ostrowąs należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, z wyjątkiem poradlnego, 25.04.1361 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:42 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:42 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 25.04.1361 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kazimierz, król polski, nadaje immunitet wsiom Dymiec, Kurowo i Ostrowąs należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, z wyjątkiem poradlnego

Miejsce wystawienia/wydania: Płock

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1070