Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa (św. Anna), Bolesław, ks. mazowiecki, nadaje klasztorowi bernardynów ogród i plac wydzielony z książęcych posiadłości i ogród dziekana warszawskiego, położony przy drodze do Czerska, pod warunkiem, że Bernardyni odstąpią w zamian rajcom miasta ogród będący w ich użytkowaniu w mieście Warszawie, 19.03.1475 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:43 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:43 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 19.03.1475 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, ks. mazowiecki, nadaje klasztorowi bernardynów ogród i plac wydzielony z książęcych posiadłości i ogród dziekana warszawskiego, położony przy drodze do Czerska, pod warunkiem, że Bernardyni odstąpią w zamian rajcom miasta ogród będący w ich użytkowaniu w mieście Warszawie

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1531