Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Jakub [Koskowski] opat i konwent klasztoru cystersów w Lądzie wydzielają z dóbr klasztornych dobra konwentu, 23.04.1568 r.

Wprowadzono: 12.06.2015 12:47 | Ost. aktualizacja: 12.06.2015 12:47 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 23.04.1568 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jakub [Koskowski] opat i konwent klasztoru cystersów w Lądzie wydzielają z dóbr klasztornych dobra konwentu

Miejsce wystawienia/wydania: Ląd

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/1950