Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Pułtusk (św. Piotr i Paweł), Wojciech Baranowski, bp płocki, za zgodą papieża Klemensa VIII, którego breve z 1596.05.04 ingeruje, przekazuje kościół parafialny we wsi Krolewie ze wszystkimi prawami i pożytkami seminarium duchownemu w Pułtusku, 27.05.1597 r.

Wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | Ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 27.05.1597 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Wojciech Baranowski, bp płocki, za zgodą papieża Klemensa VIII, którego breve z 1596.05.04 ingeruje, przekazuje kościół parafialny we wsi Krolewie ze wszystkimi prawami i pożytkami seminarium duchownemu w Pułtusku

Miejsce wystawienia/wydania: Pułtusk

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2060