Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty), Piotr z Krakowa, przeor klasztoru augustianów św. Katarzyny w Krakowie i wikariusz prowincjała na Polskę, Mazowsze i Ruś potwierdza kupno za 42 floreny przez Annę, księżnę mazowiecką placu od klasztoru augustianów św. Marcina w Warszawie pod budowę szpitala do użytku tegoż klasztoru, 26.08.1442 r.

Wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | Ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 26.08.1442 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Piotr z Krakowa, przeor klasztoru augustianów św. Katarzyny w Krakowie i wikariusz prowincjała na Polskę, Mazowsze i Ruś potwierdza kupno za 42 floreny przez Annę, księżnę mazowiecką placu od klasztoru augustianów św. Marcina w Warszawie pod budowę szpitala do użytku tegoż klasztoru

Miejsce wystawienia/wydania: Kazimierz pod Krakowem

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2102