Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Warszawa (św. Marcina, MP Pocieszenia), Bolesław, książę mazowiecki, uposaża szpital św. Ducha przy kościele św. Marcina augustianów w Warszawie 10 kopami groszy praskich z przewozu Wisłą oraz nadaniem dochodów z dóbr Gniewań, Kaczkowo i Piaseczno w powiecie czerskim, 28.12.1446 r.

Wprowadzono: 19.06.2015 08:14 | Ost. aktualizacja: 19.06.2015 08:14 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 28.12.1446 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, książę mazowiecki, uposaża szpital św. Ducha przy kościele św. Marcina augustianów w Warszawie 10 kopami groszy praskich z przewozu Wisłą oraz nadaniem dochodów z dóbr Gniewań, Kaczkowo i Piaseczno w powiecie czerskim

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2107