Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), Innocenty XII, papież, nadaje odpusty bractwu Dobrej Śmierci orygowanemu przy kościele św. Piotra - jezuitów w Łucku, 21.01.1700 r.

Wprowadzono: 24.06.2015 10:21 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:21 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 21.01.1700 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Innocenty XII, papież, nadaje odpusty bractwu Dobrej Śmierci orygowanemu przy kościele św. Piotra - jezuitów w Łucku

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2153