Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), Klemens XII, papież, nadaje ołtarzowi bractwa N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w kościele św. Piotra i Pawła O.O. jezuitów w Łucku odpust za odprawienie mszy świętych za zmarłych, 30.08.1736 r.

Wprowadzono: 24.06.2015 10:21 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:21 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 30.08.1736 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Klemens XII, papież, nadaje ołtarzowi bractwa N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w kościele św. Piotra i Pawła O.O. jezuitów w Łucku odpust za odprawienie mszy świętych za zmarłych

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2154