Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), Stanisław z Tęczyna, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr Szewce a Gorzyczany między klasztorem cystersów w Koprzywnicy a Stanisławem Chroberskim, 07.06.1547 r.

Wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 07.06.1547 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Stanisław z Tęczyna, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr Szewce a Gorzyczany między klasztorem cystersów w Koprzywnicy a Stanisławem Chroberskim

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2183