Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), Jan Maciejowski, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr Pecziny a Dobrocice między Hieronimem Zakliką a Mikołajem Luberackim opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy, 25.09.1578 r.

Wprowadzono: 24.06.2015 10:22 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:22 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 25.09.1578 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan Maciejowski, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie dóbr Pecziny a Dobrocice między Hieronimem Zakliką a Mikołajem Luberackim opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2191