Akt / Dokument / Rękopis:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Mikołaj, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, zaświadcza, że opatrzni Grzegorz, Andrzej i siostra ich Agnieszka sprzedali Mikołajowi i Andrzejowi z Chełma, braciom Wacława, zwanego Proboszcz z Woli Bukowskiej, role między wsiami klasztornymi Przecław i Smroków za sumę 25 i pół grzywny, 10.02.1369 r.

Wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | Ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 10.02.1369 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Mikołaj, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, zaświadcza, że opatrzni Grzegorz, Andrzej i siostra ich Agnieszka sprzedali Mikołajowi i Andrzejowi z Chełma, braciom Wacława, zwanego Proboszcz z Woli Bukowskiej, role między wsiami klasztornymi Przecław i Smroków za sumę 25 i pół grzywny

Miejsce wystawienia/wydania: Miechów

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2362