Akt / Dokument / Rękopis:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Sułko z Góry sędzia sądu grodu krakowskiego uwalnia Stanisława, prepozyta i konwent klasztoru bożogrobców w Miechowie od powództwa Dziersława z Młodzaw w sprawie z bratem powyższego klasztoru, Baranem z Komarowa, 10.12.1393 r.

Wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | Ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 10.12.1393 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Sułko z Góry sędzia sądu grodu krakowskiego uwalnia Stanisława, prepozyta i konwent klasztoru bożogrobców w Miechowie od powództwa Dziersława z Młodzaw w sprawie z bratem powyższego klasztoru, Baranem z Komarowa

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2416