Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Władysław król polski, oznajmia o przeniesieniu się sióstr norbertanek z Imbramowic i Krzyżanowa do klasztoru w Busku oraz wyznacza im coroczne uposażenie w soli z żup w Bochni, 19.08.1415 r.

Wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | Ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 19.08.1415 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Władysław król polski, oznajmia o przeniesieniu się sióstr norbertanek z Imbramowic i Krzyżanowa do klasztoru w Busku oraz wyznacza im coroczne uposażenie w soli z żup w Bochni

Miejsce wystawienia/wydania: Wiślica

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2489