Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Mikołaj z Michałowa, kasztelan i starosta krakowski, potwierdza, że Paweł z Parcz i jego siostrzeńcy darowali kościołowi NMP w Olkuszu zarośla przy drodze z miasta do kamieniołomu, 25.08.1435 r.

Wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | Ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 25.08.1435 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Mikołaj z Michałowa, kasztelan i starosta krakowski, potwierdza, że Paweł z Parcz i jego siostrzeńcy darowali kościołowi NMP w Olkuszu zarośla przy drodze z miasta do kamieniołomu

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2530