Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Bernard, kardynał tituli quatuor conoratorum, w imieniu soboru Bazylejskiego zezwala augustianom z Olkusza na słuchanie spowiedzi od członków bractwa górników, 23.08.1445 r.

Wprowadzono: 01.07.2015 11:30 | Ost. aktualizacja: 01.07.2015 11:30 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 23.08.1445 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bernard, kardynał tituli quatuor conoratorum, w imieniu soboru Bazylejskiego zezwala augustianom z Olkusza na słuchanie spowiedzi od członków bractwa górników

Miejsce wystawienia/wydania: Bazylea

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2558