Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Lwów (Boże Ciało), Tractatus theologicus, 18.09.1726 r.

Wprowadzono: 02.07.2015 12:35 | Ost. aktualizacja: 02.07.2015 12:35 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 18.09.1726 r.

Autor/Wystawca: P. Modzelewski Thomas, S. Th. L. [OP]

Kopista: Fr. Kwoczynski Festus, clericu professus acolithus

Regestr/Tytuł ujednolicony: Tractatus theologicus

Miejsce wystawienia/wydania: Novogrodno, intra limite Litvaniae

Język: łacina

Zawartość kolekcji: 1. De visione beatifica in 1-2 Angelici et Ecclesiae Doctoris Divi Thomae Aquin. inceptus die 18 Septembris Anno 1726; 2, De acibus humanis, s. 121. III. De moralitate actuum humanorum (s. 199)

Ilość części składowych: 2

Losy po kasacie: Biblioteka Konwentu Lwowskiego

Uwagi:

Dawna sygnatura: 225. Na karcie napis: Sub prioratu A.R.P. Casimiri Chociatowski exprovinciali. U góry karty 1. napis: Ex Bibliotheca Novitiatus Leopol. SS. Corporis Christi 1743. post mortem. F. Kwoczynski, s. 115-116 i 118-119 czyste, niezapisane.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura obecna: 670