Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Kazimierz, król polski, poświadcza zamianę dóbr dokonaną między Andrzejem z Tonczyna, dzierżawcą zamku Ransztyn, a Marcinem, przeorem klasztoru św. Marii w Olkuszu, 07.02.1460 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 07.02.1460 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Kazimierz, król polski, poświadcza zamianę dóbr dokonaną między Andrzejem z Tonczyna, dzierżawcą zamku Ransztyn, a Marcinem, przeorem klasztoru św. Marii w Olkuszu

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2594