Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), [I.N.] Stanisław ze Skarbimierza, arbiter, oznajmia o dokonaniu zamiany ogrodów pomiędzy kościołem w Olkuszu a konwentem augustianów tamże, 10.05.1464 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 10.05.1464 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: [I.N.] Stanisław ze Skarbimierza, arbiter, oznajmia o dokonaniu zamiany ogrodów pomiędzy kościołem w Olkuszu a konwentem augustianów tamże

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2604