Akt / Dokument / Rękopis:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Jan, proboszcz i konwent miechowski przedstawiają Andrzejowi, bpowi poznańskiemu, brata Tomasza na probostwo Św. Ducha pod Pyzdrami, które będzie wakowało po śmierci brata Andrzeja, 16.12.1474 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 16.12.1474 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan, proboszcz i konwent miechowski przedstawiają Andrzejowi, bpowi poznańskiemu, brata Tomasza na probostwo Św. Ducha pod Pyzdrami, które będzie wakowało po śmierci brata Andrzeja

Miejsce wystawienia/wydania: Miechów

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2623