Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Rudolf, bp wrocławski, legat papieski, wyrokuje w sprawie z apelacji pomiędzy Mikołajem, rektorem kościoła parafialnego w Olkuszu, a konwentem augustianów w Olkuszu, 03.12.1477 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 03.12.1477 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rudolf, bp wrocławski, legat papieski, wyrokuje w sprawie z apelacji pomiędzy Mikołajem, rektorem kościoła parafialnego w Olkuszu, a konwentem augustianów w Olkuszu

Miejsce wystawienia/wydania: Wrocław

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2626