Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Jan z Rzeszowa, bp krakowski, inseruje dokument Kazimierza króla [1460.02.07] w którym król potwierdza zamianę dóbr pomiędzy Andrzejem Tęczyńskim z konwentem augustianów w Olkuszu, 14.07.1480 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:36 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:36 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 14.07.1480 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan z Rzeszowa, bp krakowski, inseruje dokument Kazimierza króla [1460.02.07] w którym król potwierdza zamianę dóbr pomiędzy Andrzejem Tęczyńskim z konwentem augustianów w Olkuszu

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2637