Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Dorota, przeorysza, i konwent klasztoru św. Piotra i Pawła w Dłubni czyli w Imbramowicach, przedstawia Stanisławowi, opatowi w Brzesku, brata Stanisława Ilkuskiego na probostwo klasztoru imbramowickiego opróżnione w skutek śmierci proboszcza Wojciecha, 25.11.1490 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:37 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:37 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 25.11.1490 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Dorota, przeorysza, i konwent klasztoru św. Piotra i Pawła w Dłubni czyli w Imbramowicach, przedstawia Stanisławowi, opatowi w Brzesku, brata Stanisława Ilkuskiego na probostwo klasztoru imbramowickiego opróżnione w skutek śmierci proboszcza Wojciecha

Miejsce wystawienia/wydania: Imbramowice

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2652