Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Zygmunt I, król , transsumuje dokument bpa krakowskiego Zbigniewa w sprawie grzebania zmarłych gwarków olkuskich w klasztorze P. Marii w Olkuszu [1446, 05. 10], 24.06.1509 r.

Wprowadzono: 15.07.2015 12:37 | Ost. aktualizacja: 15.07.2015 12:37 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: rękopis

Datacja: 24.06.1509 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt I, król , transsumuje dokument bpa krakowskiego Zbigniewa w sprawie grzebania zmarłych gwarków olkuskich w klasztorze P. Marii w Olkuszu [1446, 05. 10]

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2678