Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Zygmunt, król polski, pozwala konwentowi z Imbramowic odkupić z powrotem od Arnolfa Strzeniawy folwark we wsi Trzycież, który mu został dany w zamian za źreb w Imbramowicach, 15.03.1518 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 15.03.1518 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt, król polski, pozwala konwentowi z Imbramowic odkupić z powrotem od Arnolfa Strzeniawy folwark we wsi Trzycież, który mu został dany w zamian za źreb w Imbramowicach

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2688