Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Zygmunt August, król polski, na prośbę Wojciecha proboszcza i konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt, król polski, na prośbę Krzysztofa Borowskiego proboszcza i konwentu imbramowickiego potwierdził [1532 VII 15, Kraków] dokument, w którym Kazimierz, król polski, Stanisławowi proboszczowi z klasztoru w Dłubni potwierdził [1369 V 9, Kraków] dokument, w którym Bolesław, książę krakowski i sandomierski, dał przywilej klasztorowi w Dłubni [1256 II 4, Obrazow], 26.03.1553 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 26.03.1553 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August, król polski, na prośbę Wojciecha proboszcza i konwentu w Imbramowicach potwierdza dokument, w którym Zygmunt, król polski, na prośbę Krzysztofa Borowskiego proboszcza i konwentu imbramowickiego potwierdził [1532 VII 15, Kraków] dokument, w którym Kazimierz, król polski, Stanisławowi proboszczowi z klasztoru w Dłubni potwierdził [1369 V 9, Kraków] dokument, w którym Bolesław, książę krakowski i sandomierski, dał przywilej klasztorowi w Dłubni [1256 II 4, Obrazow]

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2750