Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Zygmunt August, król polski, powtarza Franciszkowi Miroszowskiemu, znajdujący się w metryce mniejszej dokument, w którym tenże król stwierdza [1559.04.03, Kraków], że proboszcz i konwent z Imbramowic jako dziedzice dóbr […] w pow. sieradzkim zamienili je z Rafałem Wargowskim, proboszczem krakowskim itd. na Glanów i dział w Porębie w woj. Krakowskim, 10.03.1563 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 10.03.1563 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August, król polski, powtarza Franciszkowi Miroszowskiemu, znajdujący się w metryce mniejszej dokument, w którym tenże król stwierdza [1559.04.03, Kraków], że proboszcz i konwent z Imbramowic jako dziedzice dóbr […] w pow. sieradzkim zamienili je z Rafałem Wargowskim, proboszczem krakowskim itd. na Glanów i dział w Porębie w woj. Krakowskim

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrków

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2766