Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Burmistrz i rajcy olkuscy zeznają, że Maciej Czechowicz, mieszczanin olkuski, korzysta z wolności celnych danych miastu przez królów polskich, 01.04.1632 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:25 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:25 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 01.04.1632 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Burmistrz i rajcy olkuscy zeznają, że Maciej Czechowicz, mieszczanin olkuski, korzysta z wolności celnych danych miastu przez królów polskich

Miejsce wystawienia/wydania: Olkusz

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2812