Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument, w którym Aleksander, król polski, [1503.11.26, Lublin] uposaża klasztor augustianów w Krasnymstawie z dochodów z cła chełmskiego, 1550 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1550 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument, w którym Aleksander, król polski, [1503.11.26, Lublin] uposaża klasztor augustianów w Krasnymstawie z dochodów z cła chełmskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Krasnystaw

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2879