Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanie, Hebdów (Wniebowzięcie NMP), Innocenty XI, papież, poleca Remigiuszowi Surzyckiemu krakowskiemu, Augustynowi Wolskimu kamienieckiemu kanonikom i Maciejowi Psojeckiemu, notariuszowi, rozpatrzeć sprawę z apelacji Jana Sojeckiego, opata chebdowskiego i konwentu w sprawie o dziesięciny z miasta Nowego Brzeska, 09.12.2688 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.12.2688 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Innocenty XI, papież, poleca Remigiuszowi Surzyckiemu krakowskiemu, Augustynowi Wolskimu kamienieckiemu kanonikom i Maciejowi Psojeckiemu, notariuszowi, rozpatrzeć sprawę z apelacji Jana Sojeckiego, opata chebdowskiego i konwentu w sprawie o dziesięciny z miasta Nowego Brzeska

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2831