Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), August II, król , potwierdza 3 dokumenty nadające parawa konwentowi augustianów w Olkuszu, 18.10.1732 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 18.10.1732 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: August II, król , potwierdza 3 dokumenty nadające parawa konwentowi augustianów w Olkuszu

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2840