Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł), Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji opatki i konwentu z Imbramowic od wyroku nuncjatury w sprawie z mieszczanami z Żarnowca o dziesięciny, 05.05.1753 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 05.05.1753 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji opatki i konwentu z Imbramowic od wyroku nuncjatury w sprawie z mieszczanami z Żarnowca o dziesięciny

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Język: łacina

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/2846