Akt / Dokument / Rękopis:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), Benedykt XIV, papież, poleca załatwić przyłączenie kościoła parafialnego w Więcławicach do domu jezuitów w Krakowie, 09.08.1743 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.08.1743 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Benedykt XIV, papież, poleca załatwić przyłączenie kościoła parafialnego w Więcławicach do domu jezuitów w Krakowie

Miejsce wystawienia/wydania: Rzym

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3089