Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Władysław IV, król polski, wyjmuje spod jurysdykcji miejskiej poddanych klasztoru ojców augustianów w Krasnymstawie, 18.03.1643 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 18.03.1643 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Władysław IV, król polski, wyjmuje spod jurysdykcji miejskiej poddanych klasztoru ojców augustianów w Krasnymstawie

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3113