Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Jan Kazimierz, król polski, potwierdza dokumenty królów polskich nadające klasztorowi augustianów w Krasnymstawie uposażenie w gotówce i w naturze, 28.03.1659 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 28.03.1659 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Jan Kazimierz, król polski, potwierdza dokumenty królów polskich nadające klasztorowi augustianów w Krasnymstawie uposażenie w gotówce i w naturze

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3114