Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Zygmunt I, król polski, potwierdza Salomonowi, opatowi sulejowskiemu, dokument, w którym Aleksander, król polski, transsumuje miastu Skrzyn 4 dokumenty, 1509 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1509 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt I, król polski, potwierdza Salomonowi, opatowi sulejowskiemu, dokument, w którym Aleksander, król polski, transsumuje miastu Skrzyn 4 dokumenty

Miejsce wystawienia/wydania: Piotrków Trybunalski

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3656