Akt / Dokument / Rękopis:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Mstów (Wniebowzięcie NMP), Baltazar Malecki [Maluczki?] prepozyt i konwent kanoników regularnych w Mstowie dają mieszczanom z Mstowa las Garnek, 1568 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1568 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Baltazar Malecki [Maluczki?] prepozyt i konwent kanoników regularnych w Mstowie dają mieszczanom z Mstowa las Garnek

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3927