Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Zygmunt August, król polski, nakazuje urzędnikom zachowywać zwolnienie od cła przysługujące mieszczanom ze Skrzynna, poddanym opata sulejowskiego, 04.06.1569 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.06.1569 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Zygmunt August, król polski, nakazuje urzędnikom zachowywać zwolnienie od cła przysługujące mieszczanom ze Skrzynna, poddanym opata sulejowskiego

Miejsce wystawienia/wydania: Lublin

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/3930