Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Elżbieta, królowa, nadaje stację owsianą z 2-ch wsi ze starostwa łęczyckiego klasztorowi w Sulejowie, 29.11.1473 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 29.11.1473 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Elżbieta, królowa, nadaje stację owsianą z 2-ch wsi ze starostwa łęczyckiego klasztorowi w Sulejowie

Miejsce wystawienia/wydania: Kraków

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5135