Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż), Sąd ziemski sandomierski rozstrzygając spór o granice między Barciejowocami i Goszczą należącymi do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze i do Goworka z Chrobrzan, 1427 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1427 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Sąd ziemski sandomierski rozstrzygając spór o granice między Barciejowocami i Goszczą należącymi do klasztoru benedyktynów na Łysej Górze i do Goworka z Chrobrzan

Miejsce wystawienia/wydania: Radom

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5648