Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Otto Schenking, administrator klasztoru w Sulejowie, nadaje wójtostwo Andrzejowi Bagińskiemu i Małgorzacie Sławińskiej, 25.01.1605 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 25.01.1605 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Otto Schenking, administrator klasztoru w Sulejowie, nadaje wójtostwo Andrzejowi Bagińskiemu i Małgorzacie Sławińskiej

Miejsce wystawienia/wydania: Sulejów

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5777