Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), Rada m. Krakowa zapisuje klasztorowi augustianów w Olkuszu czynsz na odkup, 1463 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1463 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Rada m. Krakowa zapisuje klasztorowi augustianów w Olkuszu czynsz na odkup

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5826