Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Siemowit i Kazimierz, książęta czerscy, nadają norbertankom z klasztoru św. Marii Magdaleny pod Płockiem prawo pobierania główszczyzny we wsi Naruszewo, 16.08.1347 r.

Wprowadzono: 30.09.2015 14:26 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 14:26 | Autor opisu: Iga Stembrowicz

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 16.08.1347 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Siemowit i Kazimierz, książęta czerscy, nadają norbertankom z klasztoru św. Marii Magdaleny pod Płockiem prawo pobierania główszczyzny we wsi Naruszewo

Miejsce wystawienia/wydania: Warszawa

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 1/1/5834